Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej od 130.000 zł netto.
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami – dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50.000 zł netto oraz dla zamówień w oparciu o powyższe wytyczne.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 zł netto.

Tytuł
Data publikacji
Data składnia ofert
Status
Data publikacji
07.02.2022
16:41
Data składania ofert
15.02.2022
12:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
17.12.2021
12:36
Data składania ofert
27.12.2021
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
01.12.2021
11:49
Data składania ofert
14.12.2021
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
05.10.2021
21:06
Data składania ofert
14.10.2021
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
24.09.2021
18:03
Data składania ofert
05.10.2021
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
12.08.2021
15:42
Data składania ofert
20.08.2021
10:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
06.08.2021
20:22
Data składania ofert
18.08.2021
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
05.08.2021
18:07
Data składania ofert
20.08.2021
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
23.07.2021
15:44
Data składania ofert
04.08.2021
10:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
30.04.2021
15:29
Data składania ofert
11.05.2021
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
01.04.2021
16:56
Data składania ofert
12.04.2021
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
31.12.2020
11:14
Data składania ofert
15.01.2021
11:00
Status
Rozstrzygnięty
UE UE