Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej od 130.000 zł netto.
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami – dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50.000 zł netto oraz dla zamówień w oparciu o powyższe wytyczne.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 zł netto.

Tytuł
Data publikacji
Data składnia ofert
Status
Data publikacji
17.10.2022
14:20
Data składania ofert
28.10.2022
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
17.10.2022
12:06
Data składania ofert
26.10.2022
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
13.10.2022
16:00
Data składania ofert
25.10.2022
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
09.10.2022
23:11
Data składania ofert
19.10.2022
14:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
19.09.2022
17:20
Data składania ofert
28.09.2022
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
31.08.2022
09:54
Data składania ofert
03.10.2022
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
03.08.2022
23:23
Data składania ofert
06.09.2022
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
11.07.2022
14:04
Data składania ofert
28.07.2022
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
23.06.2022
20:47
Data składania ofert
07.07.2022
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
26.04.2022
14:44
Data składania ofert
05.05.2022
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
13.04.2022
14:57
Data składania ofert
17.05.2022
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
30.03.2022
14:26
Data składania ofert
12.04.2022
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
21.03.2022
15:25
Data składania ofert
22.04.2022
10:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
21.03.2022
14:03
Data składania ofert
29.03.2022
11:00
Status
Rozstrzygnięty
UE UE