Zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej od 130.000 zł netto.
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami – dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp.
  • Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50.000 zł netto oraz dla zamówień w oparciu o powyższe wytyczne.

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 zł netto.

Tytuł
Data publikacji
Data składnia ofert
Status
Data publikacji
11.05.2023
11:12
Data składania ofert
19.05.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
09.05.2023
12:00
Data składania ofert
18.05.2023
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
19.04.2023
09:41
Data składania ofert
23.05.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
07.04.2023
09:19
Data składania ofert
11.05.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
24.03.2023
15:05
Data składania ofert
04.04.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
24.03.2023
10:00
Data składania ofert
05.04.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
22.03.2023
09:34
Data składania ofert
31.03.2023
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
14.03.2023
13:59
Data składania ofert
23.03.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
27.02.2023
08:46
Data składania ofert
08.03.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
22.02.2023
15:20
Data składania ofert
08.03.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
15.02.2023
13:15
Data składania ofert
24.02.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
03.02.2023
13:30
Data składania ofert
15.02.2023
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
01.02.2023
11:21
Data składania ofert
13.02.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
19.01.2023
09:59
Data składania ofert
31.01.2023
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
11.01.2023
15:31
Data składania ofert
20.01.2023
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
03.01.2023
15:03
Data składania ofert
13.01.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
02.01.2023
14:56
Data składania ofert
11.01.2023
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
20.12.2022
10:01
Data składania ofert
29.12.2022
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
15.12.2022
13:18
Data składania ofert
27.12.2022
10:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
14.12.2022
16:22
Data składania ofert
23.12.2022
09:00
Status
Rozstrzygnięty
Data publikacji
07.12.2022
11:46
Data składania ofert
19.12.2022
10:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
06.12.2022
13:44
Data składania ofert
16.12.2022
09:00
Status
Unieważniony
Data publikacji
18.11.2022
15:41
Data składania ofert
30.11.2022
09:00
Status
Rozstrzygnięty
UE UE